Moj računar

Prepoznati i imenovati osnovne dijelove računara; upoznati pravilni položaj sjedenja za računarom i vježbe istezanja; prepoznati, pokazati i imenovati vanjske dijelove računara.

Moj prvi crtež

Upoznavanje programa za crtanje, prozora programa za crtanje. Crtamo gotovim oblicima, upotreba različitih boja i linija, otvaranje datoteke i spremanje crteža.

Igrajmo se i učimo

Učenici treba da nauče kako da pregledaju slikovni, audio i video zapis te treba da nauče kako spajanjem brojeva nastaje crtež, koristeći računar. Prepoznavanje i imenovanje adekvatnih brojeva i linija.

Pišemo na računaru

Upoznavanje učenika sa programom za pisanje teksta na računaru. Jednostavne lekcije za prepoznavanje i pisanje slova i brojeva na računaru ili tabletu.