Konverzija: Binarni i Dekadni

Upoznavanje sa načinima pretvaranja iz binarnog brojnog sistema u oktalni i heksadecimalni brojni sistem, te iz heksadecimalnog i oktalnog brojnog sistema u dekadni.

Konverzija : Oktalni i heksadecimalni

Upoznavanje sa oktalnim i heksadecimalnim brojnim sistemom, te pretvaranjima između svih naučenih brojnih sistema.

QBasic

Osnovni pojmovi o programiranju u QBasic programskom jeziku i programske strukture.

Standardne funkcije

Upoznavanje sa upotrebom i ulogom standardnih funkcija u QBASIC-u prilikom rješavanja problemskih zadataka.

Nizovi

Upoznavanje sa pojmom, vrstama, načinom upotrebe nizova u QBASIC-u prilikom rješavanja problemskih zadataka.