Grafikoni - MS Excel

Kreiranja grafikona i podešavanjem njegovih elemenata.

Internet

Šta je i kako funkcioniše internet, koje su prednosti i nedostaci, način pristupa internetu, rad sa internet servisima i internet pretraživačima, te sigurnost na internetu.

Bezbjedno ponašanje na internetu - društvene mreže

Kako da zaštite sebe i svoje podatke pri svakodnevnom korištenju interenta. Naučiti osnovne pojmove vezane za društvene mreže i pravila ponašanja prilikom korištenja.

Preuzimanje podataka sa interneta

Kako da na ispravan način preuzmu potrebne podatke, datoteke odnosno web stranice.

Zvuk i muzika. Snimanje zvuka i muzike.

Osnovni pojmovi vezani za zvuk i muziku, upoznavanje sa formatima zvučnih fajlova i  sa programom za konvertovanje zvuka.

Digitalna obrada zvuka

Upoznavanje radnog okruženja programa za obradu zvuka, te kako obraditi zvučne fajlove.