Osnove korištenje programa MS Word

Znanje o programu za obradu teksta MS Word, dijelovima njegovog prozora; ponoviti i proširiti znanje o osnovama formatiranja dokumenta (podešavanje margina, orijentacije i veličine papira), te formatiranja teksta.

Oblikovanje dokumenta

Oblikovanje dokumenta (upotreba efekata na  tekst). Način oblikovanja teksta u smislu upotrebe efekatana tekst: podebljaj, iskosi, podvuci  odgovarajućom linijom, prekriži, napiši kao indeks ili potenciju, korištenje tekst efekata i sl.

Organizacija dokumenta

Organizacija dokumenta (Footnote/endnote; Sigurnost). Način organizacije dokumenta.

Elementi dokumenta

Elementi dokumenta. (tabele, text box, dijagrami). Način rada i unosa tabela, text box-ova i dijagrama u Word-u.

Priprema za štampu

Podešavanje postavki izgleda stranice. Štampanje dokumenta (Priprema za štampu).

Internet

Internet (Razvoj Internet-a; Prednost Internet-a; Načini za pristup Internet-u)

Internet (IP adresa; Simbolička adresa – domain name; Organizacija računarskih mreža i ISP)

Rad sa pretraživačima

Rad sa pretraživačima (Web pretraživači; Osnovno i napredno pretraživanje)