Bit i Bajt

Pojam bita i bajta, predstavljanje podataka u računaru, mjerne  jedinice.

Brojni Sistemi

Upoznavanje učenika sa načinom predstavljanja podataka u obliku “razumljivom”  računaru, pojmom i vrstama brojnih sistema, te pojmom kodiranja.

Računarske Mreže

Vrste i uloga računarskih mreža, te prednosti i načini povezivanja računara u mreže.

Hardverske komponente za povezivanje računara u mrežu

Sticanje znanja o hardverskim komponentama potrebnim za uvezivanje računara, s posebnim osvrtom na Internet kao najrasprostranjeniju računarsku mrežu.

Osnovni Internet Servisi

Sticanje znanja o osnovnim internet servisima, njihovoj ulozi i načinu funkcionisanja.

Web i email adresa

Sticanje znanja o pojmu i strukturi web i e-mail adrese, način formiranja i korištenja.

Softver za tabelarnu obradu podataka

Upoznavanje učenika sa  osnovama o programu MS Excel, njegovim mogućnostima, dijelovima  programskog prozora, trakama alata, te značenju nekih od osnovnih alata.

Unos i obrada podataka

Unos i obrada podataka. Formatiranje ćelija, redova i kolona. Naučiti i usvojiti primjenu proračunskih tablica, odnosno programa za unakrsno izračunavanje, uvježbati unos podataka, obavljanje proračuna i osnovnih formatiranja ćelija, redova i kolona.

Iscrtavanje linija tabele

Uvođenje osnova korištenja programa MS Excel, vezano za način uokvirivanja dijela radne tabele, podešavanja podloge ćelija i sl.

Sortiranje u tablicama i štampanje

Osnove korištenja programa MS Excel, vezano za način sortiranja podataka u tablicama, te ostvarivanja štampanja tabele.